E D U K A C J A

Witamy na naszej stronie firmy edukacyjnej.

Edukacja finansowa, rozwój osobisty oraz coaching to nasza specjalność.

P L A T F O R M A    S U K C E S U

Obecnie pracujemy nad platformą sukcesu, polegającą na wymianie najważniejszych informacji wenątrz

struktury edukacyjnej MH CORP.

Bądźcie Cierpliwi i czekajcie na informacje odnośnie możliwości uczestniczenia w naszym projekcie,

jako osoby chcące zmienić swoją mentalność w XXI wieku, oraz w nowej epoce na świecie,

zwanej epoką komfortu i informacji.

Wielu ludzi myli pojęcie komfortu z czymś niepożądanym w rozwoju osobistym.

MH CORP stanowczo się temu sprzeciwia, twierdząc że podstawą bogactwa nie są pieniądze,

lecz poziom stałego komfortu w życiu którego doświadczasz na codzień.

Do nauki podchodzimy w sposób indywidualny, mając na uwadze zbiór całości grupy,

klasyfikując osoby na poziomy w naszym systemie edukacyjnym.

Finanse jako środek spekulacyjny

Monitorowanie poziomu komfortu

Prawo jako system obrony indywidualnej

S E R W I S

Nasz serwis jest w budowie. Plany oficjalnego startu systemu edukacyjnego zakładane są jeszcze na ten rok 2018.

Czego nauczysz się podejmując współpracę w naszym systemie edukacyjnym ?

Nauczysz się :

- Jak myśleć na wielką skalę (dowiesz się, że do tej pory myślałeś na bardzo niewielką skalę).

- Jak używać środków pieniężnych bez ich posiadania.

- Tego, że bieda to uzależnienie od systemu    finansowego.

- Tego, że komfort nie jest Twoim wrogiem, wręcz przeciwnie. Nauczysz się zaczynać od komfortu, stale zwiększając jego poziom, wpływając na otoczenie.

- Każdy kolejny etap prowadzi do otrzymania certyfikatu od założyciela firmy i projektu - Mariusza Huk.

PODSTAWOWE ZASADY MH CORP

F I N A N S E 

S P E K U L A C Y J N E

My wiemy że mentalnosć to najlepsza broń osób bogatych.

Finanse ukryte są właśnie w mentalności.

Używając umysłu oraz otoczenia do zdobywania podstaw zabezpieczenia życiowego, jesteś bogatszy o pieniądze których "nie wydajesz".

P O Z I O M   K O M F O R T U 

Poziom komfortu to stan Twojego bogactwa. Zauważ że 80 % ludzi ciężko pracuje aby utrzymać poziom swoich finansów na podstawy życia, nie mając czasu na inteligentne działanie w celu zabezpieczenia tych podstaw w swoim życiu.

Działanie takie prowadzi do "kołowrotu" i "zapętlenia" działań, pogarszając nie tylko swój poziom komfortu, lecz także poziom podstawowych potrzeb życiowych, higieny, inteligencji oraz wartości indywidualnych.

W Y K O R Z Y S T U J

P R A W O

Prawo źle wykorzystywane w swoim życiu może Cię zniszczyć.

Nasza podstawowa zasada działania to wiedza odnośnie praw związanych z życiem indywidualnych osób podczas wykonywania codziennych czynności.

Wykorzystuj prawo do własnych celów i bogać sie na tym. 

Bogaci tak robią od wieków, a biedni kierują się strachem, bojąc się prawa.

K O N T A K T

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza jeśli jesteś wstępnie zainteresowany wzięciem udziału w naszym systemie edukacyjnym.

MH CORP

00-791 Warszawa Mokotów

www.mhcorp.pl